Szkolenia

Moim celem jest świadczenie najwyższej jakości usług realizowanych w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, najnowszymi osiągnięciami wiedzy oraz zawodowymi standardami i etyką rzeczoznawców majątkowych. Aby to osiągnąć stawiam na nieustanny rozwój i doskonalenie już posiadanych kwalifikacji biorąc regularnie udział w szkoleniach, konferencjach, kursach i sympozjach naukowych. Zdobywane w ten sposób umiejętności wykorzystuję w pracy z moimi klientami dzieląc się z nimi wiedzą, doradzając najlepsze rozwiązania, przewidując ich skutki oraz zaspokajając indywidualne potrzeby i oczekiwania. A wszystko to aby ułatwić podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących nieruchomości zarówno klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym.

RODO dla rzeczoznawcy majątkowego

To absolutnie podstawowe szkolenie w świetle nowej Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jest kluczowe również w moim zawodzie. Ukończenie tego szkolenia gwarantuje całkowite bezpieczeństwo Państwa danych w całym procesie wyceny od przyjęcia zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego, poprzez badanie stanów prawnych i faktycznych nieruchomości, aż po przekazanie gotowego dokumentu w Państwa ręce.

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia nieruchomości

Wiele z moich wycen nieruchomości sporządzam dla potrzeb bankowych. Ukończenie tego szkolenia pozwoliło mi lepiej pojąć wymagania banków w procesie udzielania kredytów hipotecznych i dostosować moje wyceny, tak by instytucje finansujące nie miały zastrzeżeń co do merytorycznych, prawnych i formalnych aspektów moich operatów szacunkowych. Powierzając mi zlecenie wyceny nieruchomości w tym celu, możecie być Państwo spokojni o ten fragment procesu uzyskiwania kredytu bankowego na cele związane z kupnem wymarzonego lokalu czy zainwestowania w lokale użytkowe.

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego

To praktyczne szkolenie pozwoliło mi lepiej zrozumieć problematykę szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb związanych z postępowaniem przed sądami, ale również sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby egzekucji komorniczej. Zdobycie tej wiedzy było dla mnie konieczne, by zostać wpisanym na listę biegłych sądowych i tym samym móc posłużyć się moją wiedzą w rozwiązywaniu sporów przed powszechnymi sądami.

Wycena nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych

Dzięki szkoleniu zgłębiłem problematykę ponoszonych wydatków związanych z poprawą stanu nieruchomości oraz sposoby uwzględnienia tych zmian na oszacowaną wartość nieruchomości. Posiadłem również wiedzę, w zakresie rozróżniania nakładów koniecznych od użytecznych i zbytkownych, co jest szczególnie istotne w wycenie wartości nieruchomości na potrzeby postępowań przed administracją państwową czy w sprawach sądowych.